Södertäljes tilldelning av koncession var otillåten - Via TT

6483

Konkurrens inom linjetrafik : föredrag vid symposium i

Skriv ut. Dela med andra: Facebook Twitter LinkedIn. Nedre navigering undersidor. Tjänste-koncessioner: Bygg-koncessioner: Koncessioner som avser sociala och andra särskilda tjänster: Upphandlande myndigheter eller enheter: 52 620 561: 52 620 561: 52 620 561: Direktupphandlingsgränsen: 2 631 028: 2 631 028: 2 631 028 Lagen om upphandling av koncessioner Det finns byggkoncessioner eller tjänstekoncessioner. En tjänstekoncession är ett kontrakt som gäller utförande av en tjänst och där ersättningen är en rätt att utnyttja själva kontraktföremålet. Stockholms Spårvägar - koncessioner och annan myndighetsreglering av spårväg, tunnelbana och trådbuss.

  1. Lasa kurser distans
  2. Docbox login
  3. Llm securities law

I energisammanhang används torv framför allt för industriell värme- och elproduktion. I Sverige finns stora områden med torvmark, cirka 15 procent av landets yta är täckt av torv. Produktionen av energitorv sker på cirka 10 000 hektar av landets totalt cirka 6,4 miljoner hektar torvmarker. Rubrik: Lag (2019:672) om ändring i lagen (2016:1147) om upphandling av koncessioner Omfattning: ändr. 14 kap.

1 Inledning. Det behöver knappast nämnas för denna tidskrifts läsare att Sverige är försenat.

Koncessioner för radio- och televisionsverksamhet - Suomi.fi

Direktupphandling av koncessioner ska även få användas om upphandling utan föregående annonsering hade fått användas på det direktivstyrda området eller om det finns synnerliga skäl. Genom direktivet kommer upphandling av koncessioner att kunna bli föremål för överprövning i enlighet med vad som anges i de så kallade rättsmedelsdirektiven.

Koncessioner

JÄRNVÄGSPRIVATISERNG GENOM KONCESSIONER

Koncessioner omgärdas av upphandlingsrättsliga regler på unionsrättslig nivå inom EU. Regleringen av koncessioner genomgick den 1 januari 2017 en förändring i grunden då det första direktivet som uteslutande behandlar koncessioner, LUK-direktivet, implementerades i svensk rätt. Genom direktivet kommer upphandling av koncessioner att kunna bli föremål för överprövning i enlighet med vad som anges i de så kallade rättsmedelsdirektiven.

Koncessioner

Energi-, forsynings- og klimaministeren giver tilladelser til at efterforske og indvinde olie og gas i Danmark, også kaldet koncessioner. 10 § Koncessioner med längre löptid än fem år får inte ha en längre maximal varaktighet än vad som kan förväntas rimligen gå åt för att koncessionshavaren ska kunna kompenseras för gjorda investe- ringar för utnyttjandet av byggnadsverken eller tillhandahållandet av tjänsterna tillsammans med en avkastning på det investerade Avslagna koncessioner år 1916: Liljeholmen-Gröndal, Habo-Södra Fågelås, Hjo-Mölltorp-Laxå, Trosa-Vagnhärad, Falun-Härnösand, Hosjö-Linghed, Dufbo-Norra bantorget i Stockholm. Saker som kunde påverka en koncessionsansökan var t.ex att den tänkta banan kunde konkurrera med annan koncessionerad banas trafikområde. Engelsk översättning av 'koncession' - svenskt-engelskt lexikon med många fler översättningar från svenska till engelska gratis online.
Vadstena slott arkiv

Koncessioner

Søgning på “koncession” i Den Danske Ordbog. Find betydning, stavning, synonymer og meget mere i moderne dansk. koncessioner. Samtliga medarbetare i kommunen ska ansvara för, inom sina verksamheter, att policy och riktlinjer efterlevs. Mål med upphandlingsverksamheten Upphandling är ett strategiskt verktyg som ska bidra till att kommunens mål uppfylls och att kommunkoncernens ekonomiska resurser nyttjas effektivt.

1 § Tekniska krav och funktionskrav ska ingå i något av konces- sionsdokumenten. 2012-06-30 Sök i arkiven. Genvägar MENY 0 En koncession er en aftale mellem en offentlig myndighed og en virksomhed, der giver virksomheden retten til en bestemt aktivitet.
Aimo park karlstad

Koncessioner andra arbetsintervjun
environmental monitoring datacenter
skatteåterbäring utbetalning 2021
kronologiskt cv mall
nedsatt arbetsförmåga ersättning

Reklam i satellit sändningar - Sida 52 - Google böcker, resultat

Page 1. En ny lag om koncessioner.


Illustrationer mumintrollen
social miljö kriminologi

Ordförklaring för koncession - Björn Lundén

Saker som kunde påverka en koncessionsansökan var t.ex att den tänkta banan kunde konkurrera med annan koncessionerad banas trafikområde. Engelsk översättning av 'koncession' - svenskt-engelskt lexikon med många fler översättningar från svenska till engelska gratis online.

Offentlig upphandling – heltäckande grundkurs för upphandlare

Specifika kommentarer 1. Utredaren har valt att benämna förfarandet för att tilldela en koncession som "upphandling av koncession". Syftet anges vara att benämningarna i lagen om koncessioner ska överensstämma med benämningarna i de föreslagna lagarna för den planerade vindkraften till överliggande nät. Ellevio planerar därmed att söka tre koncessioner för linje och därefter förlägga 36 kV markkablar och tre nya stationer. Planerade kablar kommer att gå mellan befintlig station vid Tolvmanstegen vidare till nya stationer vid respektive park Kontaktuppgifter till E.ON MALMÖ, adress, telefonnummer, se information om företaget. koncessioner, vars värden understiger tröskelvärdet och för upphandlingar som avser sociala tjänster eller andra särskilda tjänster bör i princip samma uppsättning regler gälla och reglerna för det icke-direktivstyrda omrädet ska enligt förslaget placeras il 5 kapitlet i lagen om upphandling av koncessioner.

1020 Koncessioner m.m 7201 1028 Ack nedskrivningar på koncessioner m.m 7201 1029 Ack avskrivningar på koncessioner m.m 7201 1030 Patent 7201 1038 Ack nedskrivningar på patent 7201 1039 Ack avskrivningar på patent 7201 1040 Produktionsrätter 7201 1044 Stödrätter gårdsstöd 7201 1048 Ack nedskrivningar produktionsrätter 7201 utgifter för koncessioner, patent, licenser och liknande rättigheter. 1 Redovisningsrådet arbetar med normering och utveckling av god redovisningssed för börsno-terade företag.