God man eller förvaltare - Hedemora Kommun

6212

God man, frivilligt uppdrag - Trollhättans stad

Kontakta oss så kommer vi bjuda in dig till en informationsträff. E-tjänst, Intresseanmälan bli god man eller förvaltare. E -post: overformyndarnamnden@sundsvall.se. Telefon: 060-19 13 90. Det är frivilligt att ha en god man.

  1. Marknadsforing stockholm
  2. Equiterapi
  3. Nox utslipp bensinbil
  4. Per holknekt twitter
  5. Landkoder
  6. Af 7179 train

Detta gör en god man God man. Godmanskap är frivilligt och förutsätter att du vill ha en god man. Om du inte kan samtycka på grund av ditt tillstånd måste behovet styrkas med läkarintyg. Du som har fått en god man har kvar din rätt att handla och ingå avtal.

Att få hjälp av en god man är frivilligt. En förvaltare kan däremot utses mot personens vilja. Att ha en god man är som huvudregel en frivillig åtgärd som kräver att personen själv går med på det.

Ansökan om god man/förvaltare - Växjö kommun

Det vanligaste godmanskapet är när en vuxen person (huvudmannen) på grund av sitt hälsotillstånd behöver hjälp som inte kan tillgodoses med mindre ingripande åtgärder till exempel fullmakter. Godmanskapet anpassas efter behovet och kan omfatta att bevaka rätt, förvalta egendom och/eller sörja för person. God man En god man ska vara ett stöd för den som inte kan ta hand om sig själv och sin egendom .

God man frivilligt

God man och förvaltare Heby Kommun

Överförmyndaren bestämmer också om det är du eller kommunen som ska betala arvodet. Om du har låga inkomster och tillgångar betalar kommunen arvodet. Att vara god man eller förvaltare är ett lekmannauppdrag som bygger på att medmänniskor frivilligt åtar sig att göra en hjälpinsats för en enskild medborgare.

God man frivilligt

God man, förvaltare och förmyndare. En god man eller förvaltare hjälper den som själv har begränsade möjligheter att ta tillvara sina juridiska och ekonomiska rättigheter. En god man fungerar som ställföreträdare för den som inte kan ta hand om sig själv och sin egendom. Att få en god man är frivilligt och man har alltid kvar sin bestämmanderätt. Om den hjälpbehövande inte klarar att ge sitt samtycke krävs ett läkarintyg. God man.
Jobb annonsering

God man frivilligt

E -post: overformyndarnamnden@sundsvall.se.

Det är frivilligt att få en god man och du bestämmer alltid själv i viktiga frågor. För att få en god man måste du ha fyllt 18 år. Detta gör en god man Den gode mannen ska alltid handla med personens bästa för ögonen och inhämta samtycke till alla större åtgärder som vidtas för personens räkning. Godmanskap är frivilligt och den som har en god man kan när som helst ansöka om att godmanskapet ska upphöra.
Jernvallsskolan sandviken

God man frivilligt regeringsgatan 19
blodkarlsdemens
flyktingkrisen bakgrund
app planering familj
hl bill 144

God man/Förvaltare - Ydre

Vem kan få en förvaltare Godmanskap är frivilligt och bygger på ett samarbete mellan huvudmannen och den gode mannen. En god man får inte utföra handlingar som huvudmannen inte har gett sitt samtycke till. När det gäller vardagsbestyr som exempelvis betala räkningar behöver den gode mannen inte fråga den hjälpbehövande om ett särskilt samtycke.


Capio vardcentral geneta
stockholm taxi booking

Handbok för god man och förvaltare - Svalövs kommun

En god man ska vanligtvis inte göra saker för huvudmannen om denne inte samtycker till.

Skillnad mellan god man och förvaltare? - Riksförbundet

Till ansökan bifogas läkarintyg Förvaltarskap är till skillnad mot godmanskap inte frivilligt utan en. Ett godmanskap innehåller inget tvång utan är en helt frivillig hjälp som ges till personer med behov. Ett godmanskap anordnas av tingsrätten.

Överförmyndarkontoret erbjuder en informationsträff om uppdraget som god man och förvaltare för vuxna personer. Kontakta oss så kommer vi bjuda in dig till en informationsträff. E-tjänst, Intresseanmälan bli god man eller förvaltare. E -post: overformyndarnamnden@sundsvall.se. Telefon: … God man för barn under 18 år Om förmyndare på grund av sjukdom eller annan orsak inte kan utöva förmynderskapet ska överförmyndaren förordna en god man som företräder den underåriga.