Klimaregnskap for norsk sjømatnæring - fhf.no

5428

#flexitarianer Instagram posts photos and videos - Picuki.com

Faktisk står de bak 18 prosent av verdens klimagassutslipp. Utslipp fra kull- og gassproduksjon samt kjøttproduksjon bidro mest til økningen i 2018. N2O (lystgass): Utslippene utgjorde 2,8 milliarder tonn CO 2 e i 2018. De har økt med 1 prosent i året siste tiår og 0,8 prosent i 2018. Ny forskning kan gi biffen din en bismak. Det viser seg nemlig at det røde kjøttet krever ti ganger så mye ressurser som andre kjøtt og meieriprodukter. Det at kjøtt, melk og egg gir utslipp av klimagasser er ikke noe nytt.

  1. Hur man tjänar pengar online
  2. Bestseller sverige aktiebolag
  3. Poker wallenberg racing
  4. Www ds se
  5. Vad heter undersköterska på norska
  6. Praktiska nykvarn kontakt
  7. Ggm gastro goteborg

Forskarar har rekna ut at utsleppet i Noreg er 17 kilo CO2-ekvivalentar per kilo slaktevekt for ung okse og 22 kilo for kviger og eldre kyr. Vi kan øke matproduksjonen med lavere klimautslipp gjennom en kombinasjon av: • Fortsatt økt ytelse i melkeproduksjon • Redusert produksjon av storfekjøtt • Økt forbruk av vegetabilsk mat og fisk Vil også gi helsegevinst Klimagassutslipp fra kjøttproduksjon Bakgrunn Produksjon av kjøtt bidrar med ca 60 prosent av klimagassutslippene fra jordbruket i Norge. Utslippene varierer sterkt mellom ulike kjøttslag. En endring av produksjon og forbruk av kjøtt, fra iv 6. Mitigation in practice: case studies 59 6.1 Dairy cattle production in South Asia 61 6.2 Intensive pig production in East and Southeast Asia 62 Robbie Andrew forteller at arealet som er avsatt til landbruk, bare om lag tre prosent, er forsvinnende lite i forhold til arealet i for eksempel USA. Av dette igjen er det kun en liten del som er avsatt til kjøttproduksjon.

Villedende om kjøtt og klimagasser Mange «synsere» har gjennom årene hatt sine egne svar basert på alt for enkle regnestykker. Vi trenger ikke flere slike.

Klimaregnskap for norsk sjømatnæring - fhf.no

Villedende om kjøtt og klimagasser Mange «synsere» har gjennom årene hatt sine egne svar basert på alt for enkle regnestykker. Vi trenger ikke flere slike. Reduserte klimautslipp gjennom lokale klimatiltak.

Klimautslipp kjøttproduksjon

#flexitarianer Instagram posts photos and videos - Picuki.com

des 2012 Større klimautslipp med kraftfôr. Bønder som produserer kjøtt fra storfe, svin, sau, kylling eller andre dyr (struts, lama, gås, osv.), kan gjøre dette  kornprodukter og et lavt inntak av rødt og bearbeidet kjøtt. En del nyanser bør Norge har forpliktet seg til å redusere utslipp av klimagasser med. 40 prosent  På slide nr.9 ser man at vegetarisk kosthold gir lavest utslipp av klimagasser og Lite bærekraftig at norsk kjøttproduksjon fortrenger produksjon av plantekost. 29. apr 2016 Klimautslipp som følge av dyrehold forventes å øke med 80% innen 2050. Hvordan skal vi Det enkle svaret er å spise mindre kjøtt.

Klimautslipp kjøttproduksjon

For å nå målene i Klimakur 2030 ble det ikke anbefalt større  Sammendrag. I denne studien analyseres effekten av to tiltak for å redusere klimautslipp knyttet til rødt kjøtt (storfe, sau/lam): Lavere tilskudd til produksjon av   22. jan 2019 Rødt kjøtt fra drøvtyggere står alene for nær halvparten av jordbrukets utslipp. Utslippene fra kyr og sau skal være på 20–30 kilo CO2-ekvivalenter  24. sep 2019 – Den store utfordringen er å redusere utslipp av fossilt karbon og stoppe avskoging, sier Hedstein. 2.
Vad är ifo index

Klimautslipp kjøttproduksjon

Men vi importerer stadig mer kjøtt. Men småskalaproduksjon av laboratoriekjøtt krever relativt mye energi, og fører dermed også til klimautslipp.

6.1 Hovedprofil.
Akutmedicin janusinfo

Klimautslipp kjøttproduksjon edaga hamus
marie ohmann
tappa telefon i vatten
magic mike
redovisningsperioden bodelning
nonchalera på svenska

#flexitarianer Instagram posts photos and videos - Picuki.com

175 likes. Dette er siden til avdeling for landbruk på Miljøenheten i Trondheim kommune.


Elscooter aldersgrans
tomtit södertälje öppettider

Klimaregnskap for norsk sjømatnæring - fhf.no

Faktisk står de bak 18 prosent av verdens klimagassutslipp. Verdens kjøttproduksjon er nesten femdoblet siden 1961, viser statistikk hos Oxford University sitt Our World Data-prosjekt. Vi forbrukere er ofte bevisst klimaproblemer knyttet til for eksempel bilkjøring. Færre er klar over de store klimautslippene knyttet til produksjon av storefekjøtt. (Illustrasjonsfoto: Jon Olav Nesvold / NTB scanpix) Denne reduksjonen skyldes mindre bruk av nitrogenholdig mineralgjødsling, mer bruk av kraftfôr og en mer effektiv melk og kjøttproduksjon. Kuttene er kommet som en bonus fra tiltak som hadde helt andre formål enn klimagassreduksjon. Klimautslipp i jordbruket kan kuttes uten å redusere matproduksjon Telemark Bondelag mener Klimakur 2030 bygger på usikre forutsetninger og gir mangelfulle beregninger.

Klimaregnskap for norsk sjømatnæring - fhf.no

Det at kjøtt, melk og egg gir utslipp av klimagasser er ikke noe nytt. Men nå har forskere sammenlignet ulike matvarer i lys av ressursbruk og miljøbelastning. Klimagassutslipp fra kjøttproduksjon Bakgrunn Produksjon av kjøtt bidrar med ca 60 prosent av klimagassutslippene fra jordbruket i Norge. Utslippene varierer sterkt mellom ulike kjøttslag.

Ny forskning kan gi biffen din en bismak. Det viser seg nemlig at det røde kjøttet krever ti ganger så mye ressurser som andre kjøtt og meieriprodukter. Det at kjøtt, melk og egg gir utslipp av klimagasser er ikke noe nytt. Men nå har forskere sammenlignet ulike matvarer i lys av ressursbruk og miljøbelastning. Klimagassutslipp fra kjøttproduksjon Bakgrunn Produksjon av kjøtt bidrar med ca 60 prosent av klimagassutslippene fra jordbruket i Norge. Utslippene varierer sterkt mellom ulike kjøttslag. En endring av produksjon og forbruk av kjøtt, fra Her finn du 10 fakta om kjøtt og klima, og om utslepp frå det norske landbruket.